Zastosowanie kodów kreskowych na magazynie

Zastosowanie kodów kreskowych pozwala zoptymalizować procesy zachodzące w firmie. Naklejki z kodami kreskowymi pozwalają na szybką identyfikację produktów, dokumentów lub środków trwałych. Dzięki nim nie tracimy czasu na ręczne wpisywanie danych do systemu, eliminujemy większość pomyłek a wykonywane czynności są mniej męczące.
Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama urządzeń takich jak drukarki kodów, czytniki podłączane do komputera a także urządzeń przenośnych. Najbardziej zaawansowane z nich posiadają możliwość uruchamiania rozbudowanych programów, które dzięki łączności radiowej, działajką on-line na bazie danych programu magazynowego.
Posiadamy bogate doświadczenie w programowaniu urządzeń, które dzięki zastosowaniu technologii kodów kreskowych pozwolą Państwu zaoszczędzić czas, ograniczyć koszty, zwiększając jednocześnie jakość zachodzących procesów.

Integracja programu WF-MAG z systemem kompletowania zamówień w oparciu o kolektory CipherLab

W przypadku pojawienia się zamówienia do realizacji zostaje ono automatycznie przekazane do pierwszego wolnego kolektora danych, kolektor rozpoczyna sygnalizację gotowości do rozpoczęcia procesu pakowania, drukarka drukuje naklejkę paczki z kodem kreskowym. Pracownik prowadzony przez kolektor zbiera pozycje zamówienia po czym odkłada kolektor na miejsce. W systemie pojawiają się dokumenty WZ z realizacji zamówienia. Obsługa magazynu z zastosowaniem naszego rozwiązania pozwala na uruchomienie dowolnej ilości stanowisk pakowania bez konieczności korzystania programu wf-mag. Obsługa systemu jest prosta i intuicyjna, wdrożenie nowych pracowników magazynu trwa nie dłużej niż 30 minut. System udostępnia szczegółowe raporty dotyczące wydajności pracy magazynu

Archiwizacja danych o produktach dla celów obsługi gwarancyjnej

Wykorzystano kolektory danych CipherLab. Aplikacja pozwala skanować kod produktu oraz numery seryjne każdego egzemplarza produktu. Istnieje możliwość odczytu kodu kontrahenta z etykiety pakowanej paczki. Dane są przesyłane i archiwizowane w systemie magazynowym firmy. Aplikacja desktopowa pozwala na sprawdzenie czasu sprzedaży każdego urządzenia. Istnieje możliwość definiowania własnych zestawień i raportów.

Aplikacja do zarządzania magazynem z programem dla teminali radiowych

Rozszerzenie do programu wf-mag. Aplikacja desktopowa pozwala na zarządzanie organizacją magazynu, definiowanie lokalizacji oraz stref. Pozwala na ustalenie kolejności magazynu dla operacji kompletowania zamówień. Pomocne dla konfiguracji są raporty najpopularniejszych produktów, produktów które z różnych przyczyn trudno znaleźć oraz inne definiowane przy pomocy specjalnego dodatku. Dla pracowników magazynu przygotowano aplikację dla czytników radiowych Datalogic Memor. Wszystkie operacje niezbędne dla obsługi magazynu dostępne są bezpośrednio z czytnika. Oprgramowanie pozwala między innymi na: kompletowanie zamówień, wg. zdefiniowanego algorytmu i kolejności magazynu, odczyt kompletu informacji dotyczących każdego produktu, lokalizacji, paczki, przeniesienia towaru do innych lokalizacji, przyjęcie towaru i rozłożenie na magazynie, wyszukiwanie towarów i lokalizacji, zarządzanie nadwyżkami towaru. Z uwagi na zastosowanie czytników wyposarzonych w moduł wi-fi czytnikii działają on-line na bazie danych. System przeznaczony jest dla dużych magazynów na którym jednocześnie wykonywanych jest wiele operacji kompletowania, reorganizacji lub inwentaryzacji towaru.

Moduł inwentaryzacji magazynu dla programu wf-mag i kolektora Datalogic Memor

Program działa on-line w czasie normalnej pracy magazynu. Terminal wyświetla dokładny stan artykułów z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji. Istnieje możliwość wpisania wartości korygującej stan artykułu. Jeżeli istnieje taka potrzeba program umożliwia podgląd oraz anulowanie rezerwacji. Po zakończeniu liczenia wybranej części asortymentu w systemie powstają dokumenty MW, PW korygujące stan magazynu. Moduł uzupełniają statystyki obrazujące wykryte niezgodności w stanach liczonych produktów.

Powyższa lista przedstawia przykładowe wdrożenia. Tworzone przez nas oprogramowanie dopasowane jest do realnych potrzeb i w łatwy sposób prowadzi użytkownika przez cały proces. W przypadku zainteresowania rozbudową możliwości wykorzystywanych aplikacji, zachęcamy do kontaktu.