W dobie Internetu posiadamy wyrównane szanse dostępu do informacji i dostawców. Aby osiągnąć przewagę nad konkurencją konieczne jest budowanie trwałej więzi z klientem. Jest to możliwe poprzez udostępnienie atrakcyjnej oferty cenowej oraz dbałość o jakość obsługi, w każdym obszarze kontaktu klienta z naszą firmą.

Jednym z niezbędnych środków jest oprogramowanie, które scali strukturę firmy w jeden, sprawnie działający mechanizm. Programy uniwersalne zwane pudełkowymi najczęściej nie będą idealne we wszystkich aspektach prowadzonej przez Państwa działalności.

Zajmujemy się tworzeniem wyspecjalizowanych modułów często zintegrowanych z innymi systemami firmy. Dzięki temu krok po kroku polepszamy jakość pracy i redukujemy koszty.Skuteczne zarządzanie ofertą i sprzedażą

Właściwie wykorzystywane oprogramowanie pozwala skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami działalności. Z pomocą odpowiednio przygotowanych raportów i zestawień możliwe jest podjęcie trafnych decyzji dotyczących cen, rabatów, promocji i wyprzedaży. Konsekwentnie realizowana strategia przynosi wymierne korzyści w perspektywie długoterminowej, stany magazynu utrzymywane są na odpowiednim poziomie, co chroni przed potencjalnymi stratami

Nawiązywanie i poprawa kontaktów z klientami

Firmy mogą zwiększyć sprzedaż i przychody poprzez umiejętne zarządzanie dużą ilością potencjalnych klientów. Za sprawą scentralizowanego dostępu do wszystkich danych klienta oraz historii aktywności, możliwa jest profesjonalna obsługa, na wszystkich płaszczyznach kontaktu klienta z firmą. Możliwe jest monitorowanie i stymulowanie właściwych relacji z klientem od chwili pierwszego kontaktu.

Elastyczność firmy dzięki skalowalności oprogramowania

Skalowalność rozwiązań jest szczególnie ważna dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów przy stosunkowo niskich nakładach na wdrożanie i rozwój oprogramowania. W pierwszej kolejności wdrażane są rozwiązania, które przynoszą największe korzyści dla zamawiająceo, dalszy rozwój oprogramowania zależny jest od realnych potrzeb. Dzięi zwinnym metodykom wytwarzania oprogramowania na każdym etapie możliwa jest zmiana założeń, co pozwala na najlepsze dopasowanie do kierunku rozwoju firmy.

Profilowanie klientów oraz lepszy marketing docelowy

W celu zapoznania klientów i zaspokajania ich potrzeb, oprogramowanie musi być w stanie uchwycić szczegóły klienta, między innymi takie jak zlecenia oczekujące, historie płatności i zakupionych przedmiotów, rejon, z którego pochodzi klient i wiele innych. Dane powinny być zapisane w scentralizowanej bazie danych, dostępnej dla wszystkich działów, które ich potrzebują. Oprogramowanie z powodzeniem pozwoli kierować odpowiednie oferty do odpowiednich grup kontrahentów oraz przewidywać jakie usługi lub towary mogą być potrzebne w przyszłości.

Tworzone przez nas oprogramowanie dopasowane jest do realnych potrzeb i w łatwy sposób prowadzi użytkownika przez cały proces kontaktu z klientem. W przypadku zainteresowania rozbudową możliwości wykorzystywanych aplikacji, zachęcamy do kontaktu.